Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 149
  • Tổng truy cập 1.257.835

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

15:48, Thứ Tư, 15-11-2023

Ngày 19/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

1

Theo đó Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến bằng 80% mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động sử dụng dịch vụ công trực tiếp theo quy định tại Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh (tức là được giảm 20%).

Cụ thể liên quan đến mức thu phí, lệ phí hộ tịch của cấp xã, các thủ tục sau được giảm 20%

TT

Danh mục phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu đối với hoạt động trực tuyến

Mức thu đối với hoạt động trực tiếp

1

Khai sinh

Đồng/trường hợp

4.000

5.000

2

Khai tử

Đồng/trường hợp

4.000

5.000

3

Đăng ký lại việc kết hôn

Đồng/trường hợp

16.000

20.000

4

Nhận cha, mẹ, con

Đồng/trường hợp

8.000

10.000

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

Đồng/trường hợp

8.000

10.000

6

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Đồng/trường hợp

8.000

10.000

7

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

Đồng/trường hợp

4.000

5.000

Việc giao dịch qua cổng dịch vụ công trực tuyến góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm thành phần giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân. Chính vì vậy UBND xã Triệu Độ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các TTHC tại UBND xã.

(Đính kèm Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)

/documents/39955/0/nq+49.pdf/1bb85952-44dd-f436-c1e6-d3e9e7188957?t=1700037603576

Trà My - TPHT

Các tin khác