Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 82
  • Tổng truy cập 1.254.426

UBND xã Triệu Độ triển khai Mô hình: ChỈ tiếp nhận Online đối với Thủ tục Đăng ký kết hôn và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

16:31, Thứ Năm, 8-6-2023

Căn cứ Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về cung cấp thông tin và Dịch vụ công trức tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 100% các TTHC toàn trình và một phần được tiếp nhận bằng hình thức online qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

1

Để nâng cao nhận thức cho người dân về các TTHC, lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thói quen nộp các TTHC bằng hình thức online, UBND xã thí điểm triển khai Mô hình chỉ tiếp nhận Online đối với 2 TTHC: Đăng ký kết hôn và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân – Đây là 2 thủ tục mà đối tượng công dân đến giao dịch đa số là các bạn trẻ, có nhận thức cao và sử dụng thành thạo máy tính , smarphone. Từ ngày 01/06/2023, 100 % công dân giao dịch các TTHC này đều phải thực hiện nộp hồ sơ bằng hình thức online qua Cổng dịch vụ công.

 

          Để áp dụng triển khai mô hình hiệu quả, UBND xã Triệu Độ đã thành lập Tổ xung kích hỗ trợ người dân mở tài khoản trên Dịch vụ công và hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến. Tổ xung kích được thành lập là các bạn Đoàn viên thanh niên thuộc BCH xã đoàn và các Chi đoàn thanh niên trong toàn xã. Tổ hoạt động trên tinh thần tự nguyện và được phân công lịch trực, hỗ trợ tại  Bộ phận Một cửa xã. Người dân khi đến giao dịch các TTHC được Tổ xung kích hỗ trợ. Đặc biệt 2 TTHC Đăng ký kết hôn và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được hướng dẫn mở tài khoản trên Dịch vụ công và người dân tiến hành nộp hồ sơ online. Người dân sau khi có tài khoản sẽ sử dụng để giao dịch các TTHC khác trên Cổng Dịch  vụ công.

 

          Sau thời gian triển khai, áp dụng, Mô hình được đa số người dân đồng tình, tạo cho người dân thói quen giao dịch các TTHC bằng hình thức trực tuyến trên cổng Dịch vụ công. Cách làm này giúp giảm bớt chi phí, hạn chế đi lại của người dân, giúp người dân có thể nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến UBND xã. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ nhân rộng, áp dụng thêm nhiều TTHC khác thuộc thẩm quyền  cấp xã  tiếp nhận qua hình thức Online, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền số, hướng tới xây dựng nền hành chính công hiện đại./.

                                                                  

                                                                                                                 Mỹ huyền – UBND xã

Các tin khác