Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 33
  • Tổng truy cập 1.259.189

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính

16:23, Thứ Năm, 6-7-2023

       Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, trong thời gian qua, UBND xã Triệu Độ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

 

1

          Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm những TTHC không còn phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện TTHC và công khai các TTHC trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bộ phận “Một cửa”  Trong đó, chú ý chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, bảo đảm sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân. Tại các cơ quan,  việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu có vai trò quan trọng. Khi công tác lãnh đạo, quản lý lỏng lẻo, để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị luôn chỉ đạo sát sao, đôn đốc các bộ phận, cá nhân phụ trách thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận có liên quan trong giải quyết TTHC, giải quyết hồ sơ công việc cho người dân. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, rà soát các TTHC không cần thiết gây tốn kém chi phí thực hiện cho tổ chức, cá nhân để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hợp lý.
 Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, lãnh đạo cũng quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc, có hình thức khen thưởng, kỷ luật và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân khi thực thi công vụ... Với nhiều giải pháp đồng bộ, nhiều nhiệm vụ đã triển khai kịp thời và hiệu quả, xác định rõ ràng, cụ thể thời gian hoàn thành bảo đảm theo quy định.  
   Với mục tiêu xác định đẩy mạnh CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh trên địa bàn, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc để phục vụ tổ chức, cá nhân... Cùng với đó, UBND xã cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuyên môn tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại các bộ phận nhạy cảm như bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, công tác quản lý đất đai.  Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra CCHC, chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế của cơ quan, qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, việc tập trung thực hiện CCHC đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC so với trước đây, được tổ chức, cá nhân hài lòng và đánh giá cao.
   Từ thực tế cho thấy, vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước có vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình CCHC. Xác định rõ điều này, người đứng đầu UBND xã tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngày càng phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

                                                                                       Mỹ huyền – VP.UBND

Các tin khác