CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 46
  • Tổng truy cập 1.258.779

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BẰNG ỨNG DỤNG VNEID

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BẰNG ỨNG DỤNG VNEID

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến liên thông thủ tục : Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Cải cách hành chính: Hiệu quả công tác CCHC ở Triệu Phong

HƯỚNG DẪN CÁCH KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 TẠI NHÀ

HƯỚNG DẪN CÁCH KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 TẠI NHÀ

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRONG THANH TOÁN PHÍ, LỆ PHÍ

Ngày 19/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 49/2023/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

TRIỆU ĐỘ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

UBND xã Triệu Độ tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản Luật, cải cách hành chính và trợ giúp pháp lý năm 2023

Ngày 23/6/2023, UBND xã Triệu Độ phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, cải cách hành chính và trợ giúp pháp lý năm 2023.

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, trong thời gian qua, UBND xã Triệu Độ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

UBND xã Triệu Độ triển khai Mô hình: ChỈ tiếp nhận Online đối với Thủ tục Đăng ký kết hôn và Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Căn cứ Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về cung cấp thông tin và Dịch vụ công trức tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 100% các TTHC toàn trình và một phần được tiếp nhận bằng hình thức online qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.