Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 14
  • Tổng truy cập 1.253.894

UBND xã Triệu Độ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 3023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

8:12, Thứ Hai, 11-3-2024

          Ngày 04/03/2024, UBND xã Triệu Độ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Bà Trương Thị Kim Cúc - CT.UBND xã thông qua báo cáo tại Hội nghị

         Về dự Hội nghị có ông Hồ Quốc Bảy – BT Đảng ủy xã, Bà Trương Thị Kim Cúc – PBT Đảng ủy – CT.UBND xã; Các đ/c trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban, ngành, đoàn thể , cán bộ công chức xã.

ảnh

Hội nghị đã nghe bà Trương Thị Kim Cúc – CT.UBND xã thông qua báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, dưới sư chị đạo sâu sát của  Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự nổ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, công táctriển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại địa phương được thực hiện khá hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, tạo một nền hành chính minh bạch và hiệu quả đã có nhiều tác động lớn đến tình hình phát triển chung của địa phương. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết các TTHC ngày càng nâng lên. Chính vì vậy, chỉ số CCHC của xã được nâng lên đáng kế. Năm 2023, chỉ số CCHC của xã xếp thứ 4/18 xã, thị trấn trong toàn huyện, tăng 03 bậc so với năm 2022.

Đề ra kế hoạch CCHC năm 2024, UBND tiếp tục chú trọng việc cung cấp các TTHC trên Cổng Dịch vụ công, thực hiện tốt việc giải quyết các TTHC cho người dân, doanh nghiệp; triển khai có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ Bưu chính, công ích. Các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức thực hiện ký cam kết với chủ tịch UBND xã về thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm 2024. Ban chỉ đạo CCHC xã cũng tăng cường hoạt động, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai các hoạt động CCHC tại địa phương, quyết tâm nâng cao vị thế, thứ tự xếp hạng chỉ số CCHC so với các xã trong toàn huyện.

Cũng tại Hội nghị, bà Trương Thị Kim Cúc – CT.UBND xã cũng đã triển khai việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Căn cứ vào chỉ tiêu, UBND xã giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn phối hợp thực hiện hiệu quả việc triển khai thực hiện tại địa phương.

Hội nghị đã lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Hồ Quốc Bảy – BT.Đảng ủy xã, các ý kiến tham gia của các bộ phận chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Các tin khác