Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 137
  • Tổng truy cập 1.257.823

Đại hội Đảng bộ xã Triệu Độ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

7:30, Thứ Năm, 12-5-2022

Ngày 26 và 27/5/ 2020 Đảng bộ xã Triệu Độ tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Cảnh Biên - TUV– Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội, đại diện ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Ngày 26 và 27/5/ 2020 Đảng bộ xã Triệu Độ tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Cảnh Biên - TUV– Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong đoàn chỉ đạo Đại hội, đại diện ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Đại hội Đảng bộ xã Triệu Độ khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ và Nhân dân xã Triệu Độ tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội; huy động tốt các nguồn lực để phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
Kinh tế xã phát triển khá toàn diện, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ. Tổng giá trị sản xuất các ngành 5 năm đạt 875,2 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,03%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 92,2 tỷ đồng, tăng bình quân 0,6 %/năm. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, đời sống Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; các đối tượng chính sách, người có công được chăm lo chu đáo; giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả thiết thực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có nhiều tiến bộ; vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai sâu rộng, hiệu quả rõ nét. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước phấn đấu vì sự phát triển chung của xã nhà.
Kết quả đạt được 5 năm qua đã tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân xã nhà bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời khẳng định truyền thống cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đã đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 -2025 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ, sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, con người theo hướng bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tăng cường giữ vững quốc phòng -an ninh. Phấn đấu đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

dc canh bien
Đồng chí Lê Cảnh Biên - Lê Cảnh Biên - TUV– Bí thư huyện ủy-  Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
doan chu tich bo phieu
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Cảnh Biên - TUV– Bí thư huyện ủy-  Chủ tịch HĐND Huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng chí nhận mạnh, nhiệm kỳ 2025 trước hết phải xác định cơ cấu kinh tế của xã đề tập trung chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương;  đi đôi với thúc đẩy kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, y tế giáo dục, đào tạo nghề, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết .
Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu BCH khóa XV nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Hồ Quốc Bảy, tiếp tục giữ chức Bí Đảng ủy xã khóa XV, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên./.

Tác giả bài viết: Minh Kha - Thanh Hằng

Nguồn tin: trieuphong.quangtri.gov.vn