Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 68
  • Tổng truy cập 1.250.382

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ, khóa XI, nhiệm kỳ 2024 -2029

14:59, Thứ Hai, 4-3-2024

Ngày 28/2/2024, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ, khóa XI, nhiệm kỳ 2024 -2029. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Trần Thế Nam Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Nguyễn Thị Phước Hòa HUV, Ủy viên Ủy Ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Triệu Phong phụ trách địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội

Về phía xã Triệu độ có đồng chí Hồ Quốc Bảy, Huyện uỷ viên,  Bí thư Đảng Uỷ,  Chủ tịch HĐND xã Triệu động cùng các đồng chí trong HĐND, UBND các tổ chức chính trị xã hội xã Triệu Độ. Đặc biệt Đại hội chào đón 80 đại biểu chính thức là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

Các Đại biểu tham dự Đại hội

Với phương châm “Phát huy dân chủ, sáng tạo, đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao , xây dựng xã Triệu Độ ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển bền vững” Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp những khó khăn thách thức như thiên tai dịch bệnh cũng như đợt lũ lịch sử 2020, hạn hán, rét đậm, rét hại kéo dài, dịch bệnh Covid 19 bùng phát mạnh tác động lớn đến sức khỏe của người dân, trên cây trồng vật nuôi, sự tác động của mặt trái cơ chế nền kinh tế thị trường, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường…Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Mặt trận các cấp, của Đảng ủy xã sự phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội qua từng thời kỳ, để tuyên truyền, vận động.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Triệu Độ tặng bức trướng với dòng chữ “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển”

        Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đa dạng hóa hình thức tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn như “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với nội dung trọng tâm xóa nhà tạm bợ dột nát, không ai bị bỏ lại phía sau đã được nâng cao lẩn chất lượng và chiều sâu. Nên nhiệm kỳ qua công tác Mặt trận đã đạt được những thành quả tích cực, tiếp tục tạo được sự chuyển biến mới trong phát triển kinh tế, xã hội; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, văn hóa, xã hội có bước phát triển. Trong 5 năm qua UBMTTQVN xã đã phối kết hợp với HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể có kế hoạch cụ thể và đã giữ vững 100% các thôn và trường học là đơn vị văn hóa, làng văn hóa, xã làm lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021, phát động 5/5 thôn xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, nguồn nước, các mô hình văn minh trong việc cưới, việc tang, mô hình KDC kiểu mẩu đã đem lại hiệu quả tích cực trong quá trình xây dựng NTM. Công tác y tế, giáo dục được nâng cao, công tác khuyến học đến nay có 5 thôn, 2 trường học và nhiều dòng họ đã xây dựng được hội khuyến học…đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

        Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện 05 chương trình thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ khóa XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Việt Dũng, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được mà MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, để đạt được những kết quả đó là cả mốt sự nỗ lực vượt mọi khó khăn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các thành viên và toàn thể nhân dan xã đã đồng sức, đồng lòng cùng với MTTQ Việt Nam xã thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội khoá X đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2024 -2029 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; lấy nhân tố con người làm chủ thể, trung tâm, động lực chủ yếu của tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động tham gia vào quá trình chăm lo đời sống của Nhân dân, giảm nghèo, làm giàu chính đáng bồi dưỡng sức dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng ở KDC; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người, tạo nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và động lực đột phá trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ, khoá XI, nhiệm kỳ 2024 -2029 ra mắt Đại hội.

   Tại Đại hội đã hiệp thương 31 vị ủy được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Độ khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Phan Văn Hòa tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã  khóa XI, Đại hội hiệp thương 7 vị đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận huyện Triệu Phong, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Phan Văn Hòa Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã  khóa XI tặng hoa các vị không tham gia uỷ ban khoá mới.

 

 

 

 

 

Các tin khác