Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 29
  • Tổng truy cập 1.233.968

Tài liệu tuyên truyền phòng chống thiên tai năm 2020

7:37, Thứ Năm, 12-5-2022

Tài liệu truyền thông trong Tuần lễ Quốc Gia Phòng chống thiên tai năm 2020

Tài liệu truyền thông trong Tuần lễ Quốc Gia Phòng chống thiên tai năm 2020

Tài liệu tuyên truyền phòng chống thiên tai năm 2020

1. Hướng dẫn xây dựng củng cố lực lượng xung  kích, file đính kèm:
/uploads/news/2020_05/acvwyo5asekgm9orhuong-dan-xd-va-cc-llxk.pdf
2. Bản tin truyền thanh ứng phó với Sét:
/uploads/news/2020_05/9nrzi4xxaukpmcw32018-ban-tin-pctt-03-ung-pho-set.mp3
3. Bản tin truyền thanh ứng phó với Lốc:
/uploads/news/2020_05/bcyusssae6xeegm52018-ban-tin-pctt-01-ung-pho-loc.mp3
4. Kịch truyền thanh: Phòng chống thiên tai không chỉ riêng ai:
/uploads/news/2020_05/pb8clh1p4uy806vc2018-kich-truyen-thanh-pctt-khong-chi-rieng-ai.mp3

Nguồn tin: phongchongthientai.mard.gov.vn