Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 35
  • Tổng truy cập 1.221.676

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

16:5, Thứ Tư, 11-5-2022

Tự sở UBND xã
Tự sở UBND xã

Điện thoại: UBND xã Triệu Độ: 0233.3867.201
Thông tin cán bộ, công chức, viên chức khai thác sử dụng

Hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho CBCC
 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tài khoản Email
1 Hồ Quốc Bảy BT Đảng ủy-CT.HĐND xã 0919427683 hoquocbay@quangtri.gov.vn
2 Trần Quốc Tuấn PCT.HĐND xã 0916608777 tranquoctuan2@quangtri.gov.vn
3 Trương Thị Kim Cúc PBT. Đảng ủy 0942964658 truongthikimcuc@quangtri.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Phận PCT.UBND xã 0916443234 nguyenhuuphan@quangtri.gov.vn
5 Phan Văn Hòa CT.UBMTTQVN xã 0902228651 phanvanhoa2@quangtri.gov.vn
6 Nguyễn Chơn Hòa CT.UBND xã 0915003946 nguyenchonhoa@quangtri.gov.vn
7        
8 Lê Văn Công CT.HCCB xã 0948372559 levancong@quangtri.gov.vn
9 Nguyễn Thị Phương Mai VP.UBND xã 0918397446 nguyenthiphuongmai@quangtri.gov.vn
10 Võ Thị Thanh Nhàn KT – NS xã 0917190345  
11 Nguyễn Thị Ngân ĐC – XD xã 0942998457  
12 Nguyễn Ngọc Nghĩa CT.Hội nông dân 0973679585 nguyenthanhnghia@quangtri.gov.vn
13 Trần Văn An VH-XH 0947753567 tranvanan@quangtri.gov.vn
14 Trần Đức Hanh Tư pháp 0945432710 tuphap@quangtri.gov.vn
15 Nguyễn Quang Hải Trưởng Công An xã 0914443191  
16 Hồ Đức Đạo Xã Đội trưởng 0944768919 hoducdao@quangtri.gov.vn
17 Phan Văn Đại TB - XH 0942300803 phanvandai@quangtri.gov.vn
18 Lê Tâm Phê Địa chính NN 0915767374 letamphe@quangtri.gov.vn
19        
20 Nguyễn Thị Mỹ Huyền VP TK 01263794545 nguyenthimyhuyen@quangtri.gov.vn
21 Trần Thị Hà CT.HLH PN xã 01248294700 tranthiha1@quangtri.gov.vn
22 Lê Trọng Anh Bí thư xã đoàn 01697750773 letronganh@quangtri.gov.vn

 
 
 

Tác giả bài viết: Van Phong