Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 27
  • Tổng truy cập 1.233.966

Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018)- Lễ phát động làng đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên

14:31, Chủ Nhật, 10-7-2022

Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018)
Lễ phát động làng đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên. Làng An Giạ, xã Triệu Độ

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày lễ

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày lễ

      Vào lúc 8 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2018, Khua dân cứ Làng An Giạ, xã Triệu Độ. Tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Lễ phát động làng đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên.
Về dự lễ có bà Lê Thị Lệ Hà đại diện lảnh đạo Chi Cục dân số tỉnh Quảng Trị,ông Nguyễn Văn Linh PCT.UBMTTQVN huyện Triệu Phong,ông Nguyễn Chiến Thắng, PGĐ.TT Y tế huyện,bà Lê Thị Cảnh Hoa , PGĐ TT.DSKHHGĐ huyện, 
ông Hồ Quốc Bảy BT.Đảng ủy-CT.HĐND xã, ông Nguyễn Chơn Hòa HUV- CT.UBND xã, ông Phan Văn Hòa, CT.UBMTTQVN xã cùng các ban, ngành đoàn thể cấp xã, cán bộ và nhân dân thôn An Giạ về dự lễ

20181111 090632

NhânÔng Đinh Văn Mạnh BT.Chi bộ- Trưởng thôn khai mạc buổi  lễ

Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua  88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh,công bằng, dân chủ, văn minh".
         Nhìn lại 23 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và 23 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", khu dân cư chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các ban, ngành, các chi hội thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.
Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện  khu dân cư xanh - sạch - đẹp, khu dân cư không rác;  về ý thức chấp hành an toàn giao thông.Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng  họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi có hoàn cảnh khó khăn.Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng;  hương ước của thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản...Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.
Qua ngày hội này, khu dân cư chúng ta thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh .
    Năm 2018 Khu dân cư  An Giạ đã đạt thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. QP-AN.
1. Đầu tư trang thiết bị nông cụ sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất cây trồng bền vững, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị thu nhập cao, ổn đỉnh kinh tế bền vững đồng đều, giảm tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo được thể hiện rỏ nét.
2. Thực hiện tốt các cuộc vận động: (Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ khuyến học; Quỹ người cao tuổi; Xây nhà đại đoàn kết...).Với kết quả này, đã cho thấy tại khu dân cư An Giạ, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.
Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ phát động làng không sinh con thứ 3 trở lên ở khu dân cư  An Giạ. Phát huy truyền thống,  hiệu lực, hiệu quả đã thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư",  kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng dân số.

20181111 094833

ông Nguyễn Chiến Thắng, PGĐ TT y tế huyện phát biểu chỉ  đạo về công tác dân số

       Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết thật sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là làng không có người sinh con thứ 3 trở lên, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn, tổ bình yên xã hội an toàn.

20181111 095422

ông Nguyễn Chơn Hòa, Huyện ủy viên - CT.UBND xã phát biểu chỉ đạo buổi lễ

     Kỷ niệm  88 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng", cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới cuộc vận động"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đồng thời bằng nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng Việt Nam.... Ban điều hành làng không sinh con thứ 3 trở lên, xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức phối hợp cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, nhân dân trong thôn thực hiện  quy ước có hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Đại diện các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội ký cam kết thi đua cùng với Ban điều hành, tổ chức vận động nhân dân các cặp vợ chồng thực hiện tốt công tác DS.KHHGĐ để được công nhận làng đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên.
   Nhân buổi Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Lễ phát động làng đạt chuẩn không có người sinh con thứ 3 trở lên.UBMTTQVN huyện Triệu Phong tặng quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc bệt khó khăn.

20181111 094659

ông Nguyễn văn Linh, PCT.UBMTTQVN huyện Triệu Phong tặng quà cho người nghèo

         

20181111 090643

20181111 090655

Toàn cảnh của buổi lễ
 

Tác giả bài viết: Van Phong

Các tin khác