Chi tiết tin - Xã Triệu Độ - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 174
  • Tổng truy cập 659.046

Quyết định đánh giá xếp loại công chức xã Triệu Độ năm 2022

15:24, Thứ Hai, 5-12-2022

Quyết định đánh giá xếp loại công chức xã Triệu Độ năm 2022

/documents/39955/0/CamScanner+12-05-2022+15.16+%281%29.pdf/186c1ac0-4dca-cff8-9b93-ed5260d076c9?t=1670228578075

Các tin khác